RETROSTORE.EU
 RECOMMEND US
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 EVENTS
 SHIPPING PROVIDED BY
Slovenská pošta
 SUPPORTED PAYMENTS
 SHOPPING CART
Cart:2 pcs
price:40.07 $
5/5
 SHARE THIS PAGE
Dear customer / Vážený zákazník,

Update / Aktualizácia 23.08.2020

From today we are starting to deliver our goods to the customers in New Zealand again! / Dnešným dňom začíname opäť dodávať náš tovar našim zákazníkom na Novom Zélande.

We are shipping to almost all of the countries we used to ship to. We still do not ship items to Australia ( waiting for updates from the Slovak post ). In case of any further questions, do not hesitate to contact us anytime: info@retrostore.eu

Zasielame balíky takmer do všetkých krajín, do ktorých sme zvykli zasielať. Stále nezasielame balíky do Austrálie ( čakáme na novinky od Slovenskej pošty ). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať: info@retrostore.eu


Best regards / S pozdravom RETROSTORE.EU
    Currently, there is no comment available

    add comment